ТЕЛ: 0882 971 008  І Галерия   І  FACEBOOK
 

blanka2018 1

 

mini su nastaniavane mini su albena Спорт Академични лекции
Summer University
Написана от Мариян Ников    Четвъртък, 22 Март 2012 00:10
Спорт
ВИДОВЕ СЪСТЕЗАТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ
Участниците в Summer University ще имат възможност да представят своите университети в  следните дисциплини:

1. Плажен футбол - мъже – отбор от 8 студенти (5 на терена до 3 резерви)
2. Плажен волейбол - мъже – отбор от 5 студента (3 на терена  до 2 резерви); - жени – отбор от 5 студентки (3 на терена до 2 резерви);
3. Стрийт баскетбол - мъже – отбор от 5 студента (3 на терена до 2 резерви); - жени – отбор от 5 студентки (3 на терена до 2 резерви);
4. Плажен тенис - отборно – отбор от 1 студент и 1 студентка с включени резерви при мъжете и жените;
5. Плуване – закрит басейн - мъже – 50 м. - отбор: до 3 студенти от ВУ; - жени – 25 м. - отбор: до 3 студенти от ВУ

6. Плажна лекоатлетическа щафета - смесен отбор - 2 мъже и 2 жени;
7. Плажна щафета - смесен отбор - отбор: 10 студенти от ВУ (минимум 3 жени);
8. Дърпане с въже - отборно- смесен отбор 10 студенти от ВУ (минимум 3 жени);
9. Плажен крос – отборно- 6 студенти от ВУ (3 мъже + 3 жени)
10. Шахмат 


ТЕХНОЛОГИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ

Точната схема на провеждане, точкуване и класиране в отделните дисциплини ще бъде изпратена на ВУ в срок до 15 Август 2018 година, десет дни след крайния срок за подаване на заявките - 10 Август 2018 година, с оглед на това, да се вземе под внимание крайната бройка на участниците и отборите от ВУ в дадената дисциплина.
 
Схема за провеждане на спортните дисциплини 2018
 
ПРАВО И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
- Право на участие в XVI-то издание на Летен университет имат всички студенти или младежи до 35 годишна възраст, от държави членки на Европейския съюз.
- Максималния брой отбори и състезатели от ВУ се определя на база подадени към крайния срок заявки.
- Нямат право на участие студенти картотекирани в клубове по футбол, баскетбол, волейбол, плуване и лека атлетика.
 
!!!ЗАБЕЛЕЖКА: Картотекирани студенти в клубовете от изброените по-горе спортове, но без сключен трудов договор за извършване на професионална спортна дейност, имат право на участие в „Летен Университет" 2018 година.
 
Преди техническата конференция, всеки ръководител на делегация трябва да представи:
- документ за предсъстезателен медицински преглед;
- застраховка / включена е в пакетната цена /.
- при липса на предсъстезателен медицински преглед всеки участник трябва да представи индивидуална декларация, че сам носи отговорност за възникнали здравословни проблеми и травми по време на "Летен университет" 2018.

КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ

1. В крайното отборно класиране се зачита само резултата на най-добре класирания отбор от всяко ВУ в съответния спорт.
2. Класиралото се на първо място ВУ получава Купа.
3. Класиралите се на второ и трето място ВУ получават плакет.
4. Класиралите се на първите места във всяка една състезателна дисциплина ВУ, получават купа и медали.
5. Други отборни и индивидуални награди.

Програма за спортните състезания от „Летен университет“ 201824,08

25,08

26,08

27,08

28,081

2

1

21

2

1

2

9,30-10.00

ВМ 5

Т 6

ВЖ 12

Ф 9

Лекоатлетически крос

ВМ 15

Т 21

Ф 11

ВМ 22

Т 2710,00-10,30

ВМ 6

Т 7

ВЖ 3

Ф 3ВМ 18

Т16

Ф 4

Т 28

ВЖ 15

10,30-11,00

ВМ 4

Т 8

ВЖ 11

Ф 6ВМ 21

Т 17ВМ 24

Т 29

11,00-11,30

ВМ 1

Т1

 ВЖ 1

ВМ 16

Т 9

БМ 1

Плуване

БМ 13

Т18

ВЖ 16

11,30-12,00

ВМ 2

Т 2

ВЖ 7

БМ 4

ВМ 13

Т19

БМ 14

12,00-12,30

ВМ 3

Т3

ВЖ 5

ВМ 19

Т 10

БМ 7БМ 15

Т 20Дърпане на въже13,30-15,30

Шахмат

15,30-16,00

ВМ 7

Т 4

БЖ 1

БМ 8БМ 2

Лекоатлетическа щафета

Т 22Плажна щафета

16,00-16,30

ВМ 8

Т 5

БМ 11

ВМ 14ВЖ 4

БМ 12Т 23

Ф 12

ВЖ 1316,30-17,00

ВМ 9

Ф 1

ВЖ 2ВМ 17

Ф10

ВЖ 10

Т 11ВМ 23

Т 2417,00-17,30

ВМ 10

Ф 2

ВЖ 8ВМ 20

Ф 5

ВЖ 9

Т 12Ф13

Т 2517,30-18,00

ВМ 11

Ф 7

ВЖ 6

БМ 9

Т 13

БЖ 3

БМ 5

Ф 8Т 26

ВЖ 14

18,00-18,30

ВМ 12

БЖ 2

Т 14

БМ 10Ф 1418,30-19,00

Т 15БМ 3

БМ6

Легенда:
ВМ – волейбол мъже
ВЖ – волейбол жени
БМ – баскетбол мъже
БЖ – баскетбол жени
Т – тенис
Ф – футбол
 

Изпрати запитване