ТЕЛ: 0882 971 008  І Галерия   І  FACEBOOK
 

blanka2018 1

 

mini su nastaniavane mini su albena Спорт Академични лекции
Спорт
ВИДОВЕ СЪСТЕЗАТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ
Участниците в Summer University ще имат възможност да представят своите университети в  следните дисциплини:

1. Плажен футбол - мъже – отбор от 8 студенти (5 на терена до 3 резерви)
2. Плажен волейбол - мъже – отбор от 5 студента (3 на терена  до 2 резерви); - жени – отбор от 5 студентки (3 на терена до 2 резерви);
3. Стрийт баскетбол - мъже – отбор от 5 студента (3 на терена до 2 резерви); - жени – отбор от 5 студентки (3 на терена до 2 резерви);
4. Плажен тенис - отборно – отбор от 1 студент и 1 студентка с включени резерви при мъжете и жените;
5. Плуване – закрит басейн - мъже – 50 м. - отбор: до 3 студенти от ВУ; - жени – 25 м. - отбор: до 3 студенти от ВУ

6. Плажна лекоатлетическа щафета - смесен отбор - 2 мъже и 2 жени;
7. Плажна щафета - смесен отбор - отбор: 10 студенти от ВУ (минимум 3 жени);
8. Дърпане с въже - отборно- смесен отбор 10 студенти от ВУ (минимум 3 жени);
9. Плажен крос – отборно- 6 студенти от ВУ (3 мъже + 3 жени)
10. Трибой – шах, табла и покер (3-ма човека в отбор). Забележка: Не се допуска един участник да участва на повече от един от спортовете в трибоя. Максимум отбори от университет 3.


ТЕХНОЛОГИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ

Точната схема на провеждане, точкуване и класиране в отделните дисциплини ще бъде изпратена на ВУ в срок до 15 Август 2017 година, десет дни след крайния срок за подаване на заявките - 07 Август 2017 година, с оглед на това, да се вземе под внимание крайната бройка на участниците и отборите от ВУ в дадената дисциплина.
 
Схема за провеждане на спортните дисциплини 2017
 
ПРАВО И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
- Право на участие в XV-то издание на Летен университет имат всички студенти или младежи до 35 годишна възраст, от държави членки на Европейския съюз.
- Максималния брой отбори и състезатели от ВУ се определя на база подадени към крайния срок заявки.
- Нямат право на участие студенти картотекирани в клубове по футбол, баскетбол, волейбол, плуване и лека атлетика.
 
!!!ЗАБЕЛЕЖКА: Картотекирани студенти в клубовете от изброените по-горе спортове, но без сключен трудов договор за извършване на професионална спортна дейност, имат право на участие в „Летен Университет" 2017 година.
 
Преди техническата конференция, всеки ръководител на делегация трябва да представи:
- документ за предсъстезателен медицински преглед;
- застраховка / включена е в пакетната цена /.
- при липса на предсъстезателен медицински преглед всеки участник трябва да представи индивидуална декларация, че сам носи отговорност за възникнали здравословни проблеми и травми по време на "Летен университет" 2017.

КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ

1. В крайното отборно класиране се зачита само резултата на най-добре класирания отбор от всяко ВУ в съответния спорт.
2. Класиралото се на първо място ВУ получава Купа.
3. Класиралите се на второ и трето място ВУ получават плакет.
4. Класиралите се на първите места във всяка една състезателна дисциплина ВУ, получават купа и медали.
5. Други отборни и индивидуални награди.

Програма за спортните състезания от Летен университет '2017
 
24.08
25.08
26.08
27.08
28.08
 
1
2
1
2
 
1
2
1
2
9:30-10:00
   
ВМ 5
Т 10
ВЖ 6
Лекоатлетически крос
ВМ 15
Ф 11
 
ВМ 22
Т 20
 
10:00-10:30
   
ВМ 6
Т 11
ВЖ 8
Ф 12
 
ВМ 18
Т16
Ф 3
Т 21
ВЖ 15
10:30-11:00
   
ВМ 13
Т12
ВЖ 9
Ф 2
Плуване
ВМ 21
Т 17
Ф 15
ВМ 24
 
11:00-11:30
ВМ 1
Т1
 ВЖ 1
БМ 1
ВМ 16
БЖ 4
Ф 6
 
БМ 10
Т14
БМ 12
Ф 18
11:30-12:00
ВМ 2
Т2
ВЖ 4
БМ 4
БЖ 2
Ф 9
Дърпане на въже
Т15
 
Ф 19
12:00-12:30
ВМ 3
Т3
ВЖ 7
ВМ 19
Т 13
         
15:30-16:00
ВМ 7
Т 4
БЖ 1
БМ 7
БМ 11
Лекоатлетическа щафета
   
Плажна щафета
16:00-16:30
ВМ 8
Т 5
БЖ 3
ВМ 14
Ф5
ВЖ 12
 
Т 18
Ф16
ВЖ 13
   
16:30-17:00
ВМ 9
Ф 4
ВЖ 2
ВМ 17
Ф8
ВЖ 3
Т 6
 
ВМ 23
Т 19
     
17:00-17:30
ВМ 10
Ф 7
ВЖ 11
ВМ 20
Ф 13
ВЖ 10
Т 7
 
Ф 17
БМ 13
     
17:30-18:00
ВМ 11
Ф 10
ВЖ 5
БМ 2
Т 8
БМ 5
 
БМ 14
ВЖ 14
   
18:00-18:30
ВМ 12
Ф 1
БЖ 6
БМ 8
Т 9
БМ 9
 
БМ 15
     
18:30-19:00
ВМ 4
БЖ 5
Ф 14
БМ 3
БМ 6
 
БМ 9
     
 
Легенда:
ВМ – волейбол мъже
ВЖ – волейбол жени
БМ – баскетбол мъже
БЖ – баскетбол жени
Т – тенис
Ф – футбол
 

Изпрати запитване