ТЕЛ: 0882 971 008  І Галерия   І  FACEBOOK
 

blanka2018 1

 

mini su nastaniavane mini su albena Спорт Академични лекции
Спорт
ВИДОВЕ СЪСТЕЗАТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ
Участниците в Summer University ще имат възможност да представят своите университети в  следните дисциплини:

1. Плажен футбол - мъже – отбор от 8 човека (5 на терена и до 3 резерва)
2. Плажен волейбол - мъже – отбор от 5 човека (3 на терена и до 2 резерва); - жени – отбор от 5 човека (3 на терена и до 2 резерва);
3. Стрийт баскетбол - мъже – отбор от 5 човека (3 на терена и до 2 резерва); - жени – отбор от 5 човека (3 на терена и до 2 резерва);
4. Плажен тенис - отборно – отбор от 1 мъж и 1 жена с осигурена резерва при мъже и жени;
5. Плуване – закрит басейн - мъже – 50 м. - отбор: до 3 студенти от ВУ; - жени – 25 м. - отбор: до 3 студенти от ВУ
6. Плажна лекоатлетическа щафета - смесен отбор - 2 мъже и 2 жени;
7. Плажна щафета - смесен отбор - отбор: 10 студенти от ВУ (минимум 3 жени);
8. Дърпане с въже - отборно - смесен отбор 10 студенти от ВУ (минимум 3 жени);
9. Плажен крос – отборно - 6 студенти от ВУ (3 мъже + 3 жени)
10. Шахмат - отборно 3 студенти в отбор + 1 резерва. Турнирът ще се проведе по кръгова или швейцарска система в зависимост от броя на отборите.


ТЕХНОЛОГИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ

Точната схема на провеждане, точкуване и класиране в отделните дисциплини ще бъде изпратена на ВУ в срок до 20 Август 2019 година, десет дни след крайния срок за подаване на заявките - 11 Август 2019 година, с оглед на това, да се вземе под внимание крайната бройка на участниците и отборите от ВУ в дадената дисциплина.
 
Схема за провеждане на спортните дисциплини 2019
 
ПРАВО И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
- Право на участие в XVII-то издание на Летен университет имат всички студенти или младежи до 35 годишна възраст, от държави членки на Европейския съюз.
- Максималния брой отбори и състезатели от ВУ се определя на база подадени към крайния срок заявки.
- Нямат право на участие студенти картотекирани в клубове по футбол, баскетбол, волейбол, плуване и лека атлетика.
 
!!!ЗАБЕЛЕЖКА: Картотекирани студенти в клубовете от изброените по-горе спортове, но без сключен трудов договор за извършване на професионална спортна дейност, имат право на участие в „Летен Университет" 2018 година.
 
Преди техническата конференция, всеки ръководител на делегация трябва да представи:
- документ за предсъстезателен медицински преглед;
- застраховка / включена е в пакетната цена /.
- при липса на предсъстезателен медицински преглед всеки участник трябва да представи индивидуална декларация, че сам носи отговорност за възникнали здравословни проблеми и травми по време на "Летен университет" 2019.

КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ

1. В крайното отборно класиране се зачита само резултата на най-добре класирания отбор от всяко ВУ в съответния спорт.
2. Класиралото се на първо място ВУ получава Купа.
3. Класиралите се на второ и трето място ВУ получават плакет.
4. Класиралите се на първите места във всяка една състезателна дисциплина ВУ, получават купа и медали.
5. Други отборни и индивидуални награди.

Програма за спортните състезания от „Летен университет“ 2019
  24,08 25,08 26,08 27,08 28,08
  1 2 1 2   1 2 1 2
9,30-10.00     ВМ 9
Т 6
ВЖ 12
Ф 9
Лекоатлетически крос Т 13 БЖ 5 ВМ 19
Т 22
 
10,00-10,30     ВМ 12
Т 7
ВЖ 3
Ф 3
  Т 14 Ф 11
БЖ 6
Т 23 ВЖ 15
10,30-11,00     ВМ 15
Т 8
ВЖ 11
Ф 6
  Т 15 Ф 12 ВМ 20 Т 24
11,00-11,30 ВМ 1
Т1
ВЖ 1 ВМ 10
Т 9
БМ 2 Плуване Т 16      
11,30-12,00 ВМ 2
Т 2
ВЖ 7 БМ 5
ВМ 13
БЖ 3   Т 17    
12,00-12,30 ВМ 3
Т3
ВЖ 5 ВМ 16
Т 10
БМ 8
БЖ 4
  Т 18   Дърпане на въже

13,30-15,30 Шахмат  

15,30-16,00 ВМ 4
Т 4
БЖ 1 БМ 3 БМ 6   Лекоатлетическа щафета – 15.00 Плажна щафета
16,00-16,30 ВМ 5
Т 5
БМ 1 ВМ 11 ВЖ 10
БМ 9
  Ф 13
Т 19
ВЖ 13

 
16,30-17,00 ВМ 6 ВЖ 2 ВМ 14
Ф10
ВЖ 4   ВМ 18
Т 20
   
17,00-17,30 ВМ 17
Ф 1
ВЖ 8

ВМ 17
Ф 5
ВЖ 9

  Ф 14    
17,30-18,00 ВМ 8 ВЖ 6
БМ 4
Т 11
БЖ 3
БМ 10
Ф 8
  Т 21 ВЖ 14  
18,00-18,30 Ф 4 БЖ 2 Т 12 БМ 11
Ф 2
  Ф 15    
18,30-19,00 Ф 7 БМ 7   БМ 12    

 


Легенда:
ВМ – волейбол мъже
ВЖ – волейбол жени
БМ – баскетбол мъже
БЖ – баскетбол жени
Т – тенис
Ф – футбол
 

Изпрати запитване